GAZY TECHNICZNE

Creative abstract fuel industry manufacturing business concept: 3D render illustration of the set of color metal steel containers or cylinders with different liquefied compressed natural gases LNG or LPG with high pressure gauge meters and valves isolated on white background

Nasza firma oferuje sprzedaż gazów technicznych, takich jak:

Tlen techniczny - To bezwonny i bezbarwny gaz, który jest niezbędny w procesie spalania (nie jest to jednak gaz osłonowy). Nadaje się do spawania gazowego.

Dwutlenek węgla - Gaz osłonowy do ręcznego i mechanicznego spawania metodą MAG stali niestopowych oraz niskostopowych. Wykorzystywany również do dystrybutorów wody gazowanej oraz gaśnic.

Argon - Gaz osłonowy do spawania metali wrażliwych na działanie gazów, takich jak: tytan, tantal, cyrkon, molibden metodą TIG lub MAG.

Argon mix - Gaz osłonowy do ręcznego i mechanicznego spawania metodą TIG i MAG stali węglowych niestopowych oraz niskostopowych. Zawartość argonu: 82%; dwutlenku węgla: 18%.

Acetylen - Osiąga najwyższą temperaturę w płomieniu i jest najbardziej wydajny spośród wszystkich gazów palnych, zapewnia skuteczne ogrzewania punktowe i minimalne straty ciepła. Wykorzystuje się go do spawania gazowego.