Program czyste powietrze

Program czyste powietrze

Przygotujemy dla Ciebie wniosek oraz pomożemy rozliczyć dotację w programie „Czyste Powietrze”

Naszym klientom, u których będziemy montować kocioł gazowy proponujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”.
Program „Czyste powietrze” to program rządowy, którego celem jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa.

Wsparcie dotyczy m.in.:

  • wymiana pieca na nowy, spełniający najnowsze wymagania techniczne (piec na paliwo stałe, gaz, olej, biomasę, pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne)
  • wymiana całej instalacji grzewczej wraz z grzejnikami, a także instalacji do ciepłej wody użytkowej oraz montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody
  • docieplenia przegród budynku
  • instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
  • montażu wentylacji mechanicznej z jej odzyskiem ciepła

Program jest finansowany ze środków, którymi dysponuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet przeznaczony na program wynosi 103 mld zł, z czego 63,3 mld zł w formie dotacji, a 39,7 mld zł w formie pożyczek zwrotnych.

Dla kogo dofinansowanie?

Adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Kwota dofinansowania

Program „Czyste Powietrze” zapewnia częściowy zwrot poniesionych kosztów inwestycji. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 37 000 zł. W zależności od rodzaju inwestycji od 30% do 75% bezzwrotnej dotacji. Program pozwala na realizację inwestycji w czasie nawet 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty związane z inwestycją mogą być poniesione nawet do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.