Dostawa

Warunki transportu

Z uwagi na delikatny asortyment bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie towaru przy naszym kierowcy.

Nasza firma oferuje transport do klienta, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że nie każdy ma możliwość odebrania od nas towaru.

WARUNKI TRANSPORTU

W przypadku, gdy Klient chciałby, aby Towar został wniesiony
(tj. aby wykonana została Usługa Wniesienia), Pracownik firmy UNIKAL prosi Klienta o podanie dodatkowych informacji koniecznych do określenia możliwości świadczenia takiej Usługi i ustalenia wysokości opłaty za tę Usługę, tj. informacji dotyczących:
– dostępności, głębokości, szerokości windy w budynku, w którym ma nastąpić wykonanie Usługi Wniesienia oraz jej sprawności,
– w przypadku braku windy – liczby pięter niezbędnych do pokonania w celu wniesienia Towaru do miejsca docelowego,
– odległości dostępnego miejsca parkingowego od wejścia do budynku, która nie może być większa niż 10 m

 

REALIZACJA TRANSPORTU

1. Wykonawca dostarcza Towar i dokonuje jego rozładunku pod adresem wskazanym przez Klienta, który zobowiązany jest zapewnić miejsce umożliwiające rozładunek.
2. Odbiorca potwierdza odbiór Towaru i wykonanie Usługi poprzez podpisanie Zlecenia w obecności Wykonawcy, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Klienta i dla Wykonawcy
3. Wykonawca odmówi wniesienia Towaru jeżeli:
1)Klient nie zapewni miejsca do rozładunku,
2)warunki w miejscu wniesienia nie odpowiadają informacjom podanym przez Klienta
3)wniesienie Towaru spowoduje jego uszkodzenie, w związku z tym, że warunki w miejscu wniesienia nie odpowiadają informacjom podanym przez Klienta,
5. W przypadku odmowy wniesienia Towaru przez Wykonawcę z przyczyn wskazanych powyżej, Towar według wyboru Klienta zostanie złożony w miejscu rozładunku albo zwrócony przez Wykonawcę do firmy UNIKAL, skąd Klient może odebrać Towar osobiście lub poprzez osobę upoważnioną przez Klienta.
6.W przypadku, gdy dostarczenie Towaru na adres podany w Zleceniu nie jest możliwe na skutek podania przez Klienta danych wskazanych w Regulaminie niezgodnych z warunkami w miejscu wniesienia Towaru, Wykonawca, według wyboru Klienta zwróci Towar do firmy UNIKAL a Klient będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za Usługę Transportu lub za dodatkowym wynagrodzeniem dostarczy go w inne miejsce wskazane przez Klienta